Sơ yếu lý lịch
Basic Setting
Publication
Resume PDF Japanese Version / English Version
Basic Information
* Tên
Giới tính 
Quốc tịch
* Ngày sinh Ngày Tháng Năm * Thời đại hiện nay được tính toán tự động
Hôn nhân 
E-mail * Thay đổi E-mail ở đây
* Số di động 
* Quốc gia cư trú
* Địa chỉ
Visa lưu trú 
Nước visa hợp lệ
Ngày hết hạn Ngày Tháng Năm
Kinh nghiệm làm việc
Ngày bắt đầu làm việc Ngày Tháng Năm * Tổng số năm kinh nghiệm sẽ được tính toán tự động
Kinh nghiệm làm việc tại Nhật  Thời gian : năm
Kinh nghiệm làm việc tại Mỹ  Thời gian : năm
Kinh nghiệm làm việc tại các công ty Nhật  Thời gian : năm
Kinh nghiệm làm việc trong các công ty Mỹ - Châu Âu  Thời gian : năm
Trình độ học vấn
* Tên trường Đầu vào Tiếng Anh Chỉ
* Tên các khóa học / đào tạo Đầu vào Tiếng Anh Chỉ
* Tốt nghiệp năm năm
Nơi học tập khác Đầu vào Tiếng Anh Chỉ
Tên các khóa học / đào tạo Đầu vào Tiếng Anh Chỉ
Tốt nghiệp năm năm
Khả năng ngoại ngữ
Tiếng Nhật
Tiếng Anh
Ngôn ngữ khác 
Khả năng máy tính
Excel
Word
PowerPoint
Access
Trình độ chuyên môn (Ngôn ngữ)
Thành thạo tiếng Nhật N
TOEIC Điểm
Bằng cấp khác <