Chính sách bảo mật

■ Phương châm bảo quản thông tin cá nhân ( Chính sách bảo mật)

Công ty R TECHNO là nơi giao lưu gặp gỡ, hỗ trợ nguồn nhân lực và cung cấp việc làm cho các đối tượng kỹ sư Việt Nam, Ấn Độ có “mong muốn làm việc tại NHẬT” hoặc “muốn làm việc trong các công ty Nhật” với các đối tác, “các nhà tuyển dụng” là những công ty sản xuất, chế tạo của ngành công nghiệp Nhật Bản.

Công ty chúng tôi thiết lập hệ thống bảo mật thông tin dựa trên cơ sở đạo đức kinh doanh, có trách nhiệm trong việc thiết lập chính sách bảo quản thông tin cá nhân của đối tác khách hàng.

< Phương châm>

 1. Mục đích của việc sử dụng thông tin cá nhân được giới hạn càng nhiều càng tốt, chúng tôi sẽ thông báo xác nhận rõ mục đích đăng ký thành viên, và sẽ xử lý mức độ cần thiết để hoàn thành mục đích.
 2. Thông tin cá nhân là dựa trên sự đồng ý của người đăng ký, để có thể chọn được một cách hợp pháp và phù hợp.
 3. Thông tin cá nhân sẽ không được tiết lộ với bên thứ 3 nếu như không được sự đồng ý của thành viên đăng ký.
 4. Thông tin cá nhân liên quan đến việc có nguyện vọng công khai hoặc được công khai trên web của thành viên đăng ký, mà bất kì lúc nào thành viên đăng ký cũng có thể xác nhận được tình trạng thông tin cá nhân của mình.
 5. Chúng tôi sẽ đáp ứng kịp thời trong việc chỉnh sửa hoặc xóa bỏ thông tin cá nhân trong trường hợp cần thiết nếu tình hình của thành viên đăng ký có sự thay đổi, hoặc theo yêu cầu chính đáng được đề ra.
 6. Chúng tôi luôn luôn tạo cơ hội cập nhật thông tin nội dung mới nhất cho các thành viên đăng ký, mọi trường mở trong việc sửa chữa thông tin cá nhân của mình tạo mọi trường chủ động hơn cho các thành viên.
 7. Chúng tôi tuân thủ pháp luật và các quy định liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân.
 8. Chúng tôi có bộ phận tiếp nhận giải đáp thắc mắc liên quan đến việc bảo mật thông tin cá nhân, cũng như tiếp nhận khiếu nại, tư vấn của các thành viên, tại Việt Nam cũng như Ấn Độ, chúng tôi cũng sẽ phân công 1 bộ phận tương tự như vậy nhằm có cách đáp ứng phù hợp nhất.

Công ty R TECHNO
Chủ tịch& giám đốc điều hành: ông Shinji Yoshiyama

■ Về việc xử lý các thông tin cá nhân

Công ty R Techno chú ý tới việc quản lý thông tin cá nhân của công ty (hoặc của người phụ trách) và việc quản lý thông tin của người đăng ký sẽ được chú ý ở mức cao nhất.

■ Thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân là những thông tin như tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ mail…, những thông tin được cá nhân sử dụng để đăng ký thành viên.

■ Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

 1. Xác nhận chứng thực thông tin về cá nhân đăng ký thành viên, và để cung cấp dịch vụ tương ứng
 2. Liên kết với việc sử dụng các dịch vụ cung cấp chính, còn được sử dụng để nhận và gửi các thông báo các loại dịch vụ khác, chẳng hạn như chiến dịch tạp chí · DM · e-mail…
 3. Những đơn vị liên quan (hoặc công ty R TECHNO) sẽ sử dụng trong trường hợp xác nhận điều kiện, thăm dò, đàm phán, phỏng vấn, thông báo kết quả lựa chọn, thủ tục xin-nhận visa, mời đến Nhật, chuyển công việc, giải thích cho các giấy tờ liên quan đến việc cư trú, làm việc, sinh hoạt tại Nhật Bản.
 4. Cung cấp thông tin cá nhân cho các đơn vị liên quan nhằm mục đích yêu cầu phê duyệt đăng ký của thành viên.

■ Tính công khai bất kỳ thông tin cá nhân được cung cấp

Việc công khai hay không công khai thông tin cá nhân thành viên hoàn toàn dựa trên phán đoán và phản hồi riêng của từng thanh viên đăng ký. Tuy nhiên, cũng có trường hợp sẽ không đồng ý tiếp nhận yêu cầu không được công khai 1 phần hoặc toàn bộ thông tin cá nhân mang tính chất cần thiết.

■ Việc công khai thông tin các nhân với bên thứ 3

Chúng tôi dựa trên nguyên tắc sẽ không cung cấp thông tin cho bên thứ 3 nếu chưa có sự đồng ý của thành viên đăng ký. Tuy nhiên, trong những trường hợp dưới đây, chúng tối sẽ có quyền sử dụng để cung cấp:

 1. Khi được xác định thành viên đăng ký gây bất lợi cho bên thứ 3
 2. Trong trường hợp cần thiết phải hợp tác đối với việc cung cấp thông tin chính đáng theo quy định của của các cơ quan công, hoặc cơ quan nhà nước.
 3. Trường hợp được yêu cầu tiết lộ thông tin từ các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của tòa án, văn phòng và công tố viên…
 4. Trường hợp được yêu cầu tiết lộ thông tin cho bên thứ 3 từ cá nhân thành viên đăng ký
 5. Trường hợp tiết lộ hoặc cung cấp thông tin được pháp luật cho phép

■ Điều khoản miễn trách nhiệm

Trong các trường hợp dưới đây, chúng tôi sẽ không có trách nhiệm trong việc thông tin cá nhận được cung cấp với bên thứ 3:

 1. Trường hợp những người liên quan đến bạn tiết lộ thông tin cá nhân để các công ty sử dụng đăng ký dịch vụ này hoặc sử dụng dịch vụ.
 2. Trường hợp căn cứ trên nguyện vọng của bạn hoặc những người liên quan của bạn, theo thông tin bạn nhập cho vào dịch vụ cung cấp đã chặn của chúng tôi, bất ngờ lỡ xác định cung cấp thông tin với bên thứ 3
 3. Trường hợp bị các trang web bên ngoài như SNS liên kết đăng ký từ các dịch vụ do người đăng ký, nếu các thông tin cá nhân của người đăng ký đã có thể cung cấp và sử dụng một cách rõ ràng hoặc các nhận dạng cá nhân cho bên thứ ba.
 4. Trường hợp được nhập ID và Password vào tài khoản đăng ký mặc dù không phải là chính người đăng ký sử dụng.

■ Ủy thác thông tin cá nhân bên ngoài.

Công ty chúng tôi cũng sẽ ủy thác việc quản lý 1 phần hoặc toàn bộ thông tin cá nhận với đơn vị bên ngoài. Đơn vị bên ngoài ở đây là R TECHNO VIỆT NAM và TECHNO REVO ẤN ĐỘ, những đơn vị này sẽ tiếp nhận và quản ý thông tin cá nhân thành viên giống như trách nhiệm của chúng tôi hiện tại.

■ Thay đổi hoặc xóa bỏ thông tin cá nhân.

Trên nguyên tắc đăng ký trực tiếp của thành viên, thành viên đăng ký sẽ có quyền thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung hoặc xóa bỏ thông tin đăng ký của mình mà không có bất kì sự giới hạn nào.

■ Tính chính xác của thông tin cá nhân

Chúng tôi có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng ký hoặc thông tin cá nhân của thành viên đăng ký. Chúng ta có thể không xác minh và đảm bảo tính chính xác đối với các thông tin đã được cá nhận đăng ký. Chúng tôi cũng không đảm bảo tính chính xác 100% trong trường hợp được dịch thuật tự động từ từ khóa tiếng Nhật sang từ khóa tiếng Việt và tiếng Anh, cũng như các thông tin khác được dịch tự động sang tiếng Việt và tiếng Anh được đăng tải công khai.

■ Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi sẽ có những thay đổi nhất định trong điều kiện xã hội, theo sự điều chỉnh của pháp luật về việc bảo vệ thông tin cá nhân, mà không cần thông báo trước chính sách bảo mật với thành viên đăng ký.

■ Quản lý thông tin cá nhân và sự an toàn trong quản lý

Khi chúng tôi nhận yêu cầu đăng ký từ cá nhân thành viên, đồng thời cũng đã thực hiện một hệ thống có thể xóa các thông tin cá nhân nhanh chóng, các biện pháp cần thiết cho việc quản lý an toàn thông tin cá nhân.

■ Tạo phần kiểm tra và ghi lại thông tin liên quan đến việc cung cấp thông tin với bên thứ ba (truy xuất lịch sử thao tác)

Căn cứ vào quy định sửa đổi thông tin cá nhân Điều Luật 25, trường hợp doanh nghiệp ( R techno) công khai thông tin cá nhân của thành viên đăng ký với bên thứ ba, trên nguyên tắc, R TECHNO sẽ phải hoàn thành và cung cấp hồ sơ (ngày công khai thông tin, đơn vị được công khai thông tin…) phù hợp, sau đó được lưu trữ trong một khoảng thời gian nhất định. Đồng thời sẽ phải thực hiện nghĩa vụ thích hợp trong việc lưu trữ bảo quản thông tin, cũng như hồ sơ cung cấp được tạo thành

■ Liên hệ giải đáp thắc mắc, khiếu nại:

Tại Nhật Bản: Ms. Wang yu
Contact Us
042-571-3891

Tại Việt Nam: Mr. Kawano
Contact Us
(84) 8-668-40-442

Tại Ấn Độ: Mr.Katsumata
Contact Us
(91) 44-2445-0461