New Job Information

02 Apr 2019
VIETNAM | Leader 25-30 Triệu VND ( Gross),Member: 16-18 triệu VND ( Gross) | AUTOCAD, INVENTOR
27 Mar 2019
VIETNAM | Leader: 30-34 Triệu VND ( Gross),Member: 23-30 triệu VND ( Gross) | ngôn ngữ C, C#, C++, Visual Studio
05 Mar 2019
VIETNAM | Leader: 23-30 triệu VND ( Gross),Member: 16-18 triệu VND ( Gross) | AUTOCAD

New Registered Engineers (Total : 2,990 Candidates)

25 Feb 2019
Ấn Độ, Nam, 35 tuổi, , QUẢN LÝ
19 Mar 2018
VIETNAM, Nam, 26 tuổi, , NHÂN VIÊN THÔNG THƯỜNG
18 Mar 2018
VIETNAM, Nam, 29 tuổi, , NHÂN VIÊN THÔNG THƯỜNG
Processing...