New Job Information

13 Feb 2019
VIETNAM | Leader: 23-29 triệu VND ( Gross),Member: 16-18 triệu VND ( Gross) | Solidworks, AUTOCAD
18 Jan 2019
VIETNAM | Leader: 23-29 triệu VND ( Gross),Member: 16-18 triệu VND ( Gross) | Solidworks, AutoCAD LT
17 Jan 2019
VIETNAM | Member: 18,000,000-20,000,000 VND ( Gross) | CREO, Pro/E

New Registered Engineers (Total : 2,990 Candidates)

19 Mar 2018
VIETNAM, Nam, 26 tuổi, , NHÂN VIÊN THÔNG THƯỜNG
18 Mar 2018
VIETNAM, Nam, 29 tuổi, , NHÂN VIÊN THÔNG THƯỜNG
15 Mar 2018
VIETNAM, Nam, 40 tuổi, , TRƯỞNG NHÓM
Processing...